Startsida  Vår barnomsorg  Västra  Förskola
::Vår barnomsorg
Förskola

Antal barn:6 barn födda 2013
2 barn födda 2014
3 barn födda 2015
5 barn födda 2016
6 barn födda 2017

8 flickor
14 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 1-5 år
Adress: Byggdegården Berg
360 30  LAMMHULT

Var vänlig vänta medan sidan laddas...