Startsida  Vår barnomsorg  Västra  Killingen Föräldrarkooper
::Vår barnomsorg
Killingen Föräldrarkooper

Antal barn:8 barn födda 2013
6 barn födda 2014
6 barn födda 2015
2 barn födda 2016
3 barn födda 2017

12 flickor
13 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 1-5 år
Adress: Klubbstugan Ör
340 36  MOHEDA

Telefon:0472-762 80
Var vänlig vänta medan sidan laddas...