Startsida  Vår barnomsorg  Södra  Skattkammaren Teleborg
::Vår barnomsorg
Skattkammaren Teleborg

Antal barn:7 barn födda 2013
6 barn födda 2014
11 barn födda 2015
7 barn födda 2016
7 barn födda 2017

24 flickor
14 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 1-5 år
Adress: Välluddevägen 3
352 51  VÄXJÖ

Telefon:0470-177 88
Var vänlig vänta medan sidan laddas...