Startsida  Vår barnomsorg  Centrum  DaVinci
::Vår barnomsorg
DaVinci

Antal barn:12 barn födda 2014
25 barn födda 2015

20 flickor
17 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 3-5 år
Adress: Hjalmar Petris väg 1
352 47  VÄXJÖ

Telefon:0470-432 53
Var vänlig vänta medan sidan laddas...