Startsida  Vår barnomsorg  Centrum  Picasso
::Vår barnomsorg
Picasso

Antal barn:21 barn födda 2014
15 barn födda 2015

15 flickor
21 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 3-5 år
Adress: Hjalmar Petris väg 1
352 47  VÄXJÖ

Telefon:0470-434 59
Var vänlig vänta medan sidan laddas...