Startsida  Vår barnomsorg  Centrum  Beskow
::Vår barnomsorg
Beskow

Antal barn:3 barn födda 2016
3 barn födda 2017
5 barn födda 2018

6 flickor
5 pojkar

Avdelningstyp:Småbarnsgrupp 1-3 år
Adress: Hjalmar Petris väg 1
352 47  VÄXJÖ

Telefon:0470-434 58
Var vänlig vänta medan sidan laddas...