Startsida  Vår barnomsorg  Centrum  Fiolerna
::Vår barnomsorg
Fiolerna

På Fiolerna går de äldre barnen på förskolan och undervisningen sker utifrån estetiska lärprocesser.

Antal barn:6 barn födda 2014
6 barn födda 2015
1 barn födda 2016

4 flickor
9 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 3-5 år
Ålder på verksamheten:3 - 5
Adress:
  

Telefon:073-867 64 89
Var vänlig vänta medan sidan laddas...