Startsida  Vår barnomsorg  Centrum  Trumpeterna
::Vår barnomsorg
Trumpeterna

På Trumpeterna går de äldre barnen på förskolan och undervisningen sker utifrån estetiska lärprocesser.

Antal barn:4 barn födda 2013
7 barn födda 2014
1 barn födda 2015
6 barn födda 2016

4 flickor
14 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 3-5 år
Ålder på verksamheten:3 - 6
Adress:
  

Telefon:073-867 64 99
Var vänlig vänta medan sidan laddas...