Startsida  Vår barnomsorg  Västra  Våg
::Vår barnomsorg
Våg

Antal barn:8 barn födda 2014
2 barn födda 2015

6 flickor
4 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 1-5 år
Adress: Herrgårdsgatan
363 45  LAMMHULT

Telefon:0472 26 83 27
Var vänlig vänta medan sidan laddas...