Startsida  Vår barnomsorg  Västra  Vårbacka
::Vår barnomsorg
Vårbacka

Antal barn:7 barn födda 2014
12 barn födda 2015
5 barn födda 2016
4 barn födda 2017
4 barn födda 2018

14 flickor
18 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 1-5 år
Adress: Öjabyvägen 113
352 50  VÄXJÖ

Telefon:0470-628 50
Var vänlig vänta medan sidan laddas...