Startsida  Vår barnomsorg  Centrum  Grönan
::Vår barnomsorg
Grönan

Antal barn:6 barn födda 2013
3 barn födda 2014
11 barn födda 2015

8 flickor
12 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 3-5 år
Adress: Hallandsgatan 6
352 35  VÄXJÖ

Telefon:0470-433 37
Var vänlig vänta medan sidan laddas...