Startsida  Vår barnomsorg  Västra  Värmen
::Vår barnomsorg
Värmen

Antal barn:6 barn födda 2016
3 barn födda 2017

6 flickor
3 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 3-5 år
Adress: Bredviksvägen 1
352 58  VÄXJÖ

Telefon:0470-59 94 05
Var vänlig vänta medan sidan laddas...