Startsida  Vår barnomsorg  Södra  Älgen
::Vår barnomsorg
Älgen

Antal barn:6 barn födda 2013
11 barn födda 2014
3 barn födda 2015

8 flickor
12 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 3-5 år
Adress: Kjellanders väg 15
352 20  VÄXJÖ

Telefon:0470-796386
Var vänlig vänta medan sidan laddas...