Startsida  Vår barnomsorg  Västra  Lönnen
::Vår barnomsorg
Lönnen

Antal barn:15 barn födda 2010
27 barn födda 2011
15 barn födda 2012

24 flickor
33 pojkar

Avdelningstyp:Fritidshem
Adress: Skolvägen 1
355 73  GEMLA

Telefon:0470-73 46 47
Var vänlig vänta medan sidan laddas...