Startsida  Vår barnomsorg  Södra  Lejonet
::Vår barnomsorg
Lejonet

Antal barn:3 barn födda 2015
7 barn födda 2016

5 flickor
5 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 1-5 år
Ålder på verksamheten:1 - 3
Adress: Fredrik Bondesväg 1
352 53  VÄXJÖ

Telefon:0470-371 80
Var vänlig vänta medan sidan laddas...