Startsida  Vår barnomsorg  Södra  Björnen
::Vår barnomsorg
Björnen

Antal barn:2 barn födda 2016
7 barn födda 2017
1 barn födda 2018

4 flickor
6 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 1-5 år
Adress: Fredrik Bondesväg 1
352 53  VÄXJÖ

Telefon:0470-371 80
Var vänlig vänta medan sidan laddas...