Startsida  Vår barnomsorg  Södra  Björnen
::Vår barnomsorg
Björnen

Antal barn:4 barn födda 2017
3 barn födda 2018

2 flickor
5 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 1-5 år
Adress: Fredrik Bondesväg 1
352 53  VÄXJÖ

Telefon:0470-371 80
Var vänlig vänta medan sidan laddas...