Startsida  Vår barnomsorg  Västra  Kanonerna
::Vår barnomsorg
Kanonerna

Antal barn:12 barn födda 2013
8 barn födda 2014

9 flickor
11 pojkar

Avdelningstyp:Syskongrupp 1-5 år
Adress: Kinnevaldsvägen 14
355 94  VEDERSLÖV

Telefon:0470-79 68 66
Var vänlig vänta medan sidan laddas...