Startsida  Vår barnomsorg  Västra  Killingens förskola
::Vår barnomsorg
Killingens förskola


Läs  förskolans häfte för övrig information.

Avdelningar:Killingen Föräldrarkooper
Antal barn:8 barn födda 2013
6 barn födda 2014
6 barn födda 2015
2 barn födda 2016
3 barn födda 2017

12 flickor
13 pojkar
Adress:Ör Örtagården
342 64 ÖR
Telefon:0472-18 18 88
E-postadress:info@killingen.nu
Var vänlig vänta medan sidan laddas...