Startsida  Vår barnomsorg  Norra  Växjö Waldorfförskola Nyponblomman
::Vår barnomsorg
Växjö Waldorfförskola Nyponblomman

Välkommen till Växjö Waldorfförskola, Nyponblomman.Upplysningar: tel.0470- 62122, 62663.
E-post:info@vaxjowaldorfforskola.se

Läs  förskolans häfte för övrig information.

Avdelningar:Nyponblomman
Antal barn:10 barn födda 2013
5 barn födda 2014
5 barn födda 2015
7 barn födda 2016
5 barn födda 2017

16 flickor
16 pojkar
Övrigt:På växjö Waldorfförskola erbjuder vi barnen:
- Bra Mat! lagd från grunden av ekologiska/ biodynamiska råvaror.
- Tid och utrymme för fri och skapande lek.
- Lekmatrial som befrämjar fantasi.
- Lång och daglig utevistelse i vacker miljö.
- Glädje. rytm, trygghet och engagemang.
- 6-årsverksamhet motsvarande förskoleklass.

Småbarnsgrupper förbarn 1-3,5år. 4-5 barn i varje grupp.

Förskolegrupper förbarn 3,5 - skolstart. ca.12 barn i varje grupp.

Mer info: www.vaxjowaldorfforskola.se
Adress:Lugnets väg 25
352 63 VÄXJÖ
Telefon:0470-621 22
E-postadress:vaxjowaldorfforskola@telia.com
Var vänlig vänta medan sidan laddas...