Startsida  Vår barnomsorg  Centrum  Waldorfförskolan Lilla Linnea
::Vår barnomsorg
Waldorfförskolan Lilla Linnea

Lilla Linnéa är en liten, waldorfinspirerad förskola med tre barngrupper, en storbarnsgrupp med barn mellan 3-6 år och två småbarnsgrupper med barn mellan 1-3 år.

Läs  förskolans häfte för övrig information.

Avdelningar:Flodhästen
Antal barn:1 barn födda 2012
7 barn födda 2013
5 barn födda 2014
4 barn födda 2015
3 barn födda 2016
2 barn födda 2017

11 flickor
11 pojkar
Övrigt:Vi erbjuder:

Waldorfpedagogik i små och trygga barngrupper
utomhuslek varje dag
tid och utrymme för fri och skapande lek
vacker miljö
sagoberättande och dockspel
vuxna förebilder som uträttar jordnära sysslor.


Vi är även särskilt stolta över vår ekologiska mat som lagas på plats.Förskolan utgår från waldorfpedagogik och dess läroplan men fullföljer även LPFÖ
Adress:Storgatan 52
352 36 VÄXJÖ
Telefon:0470-445 40
E-postadress:info@lillalinneavaxjo.se
Var vänlig vänta medan sidan laddas...